Cách Để Hiển Thị Feature Image Trên Child Theme Của Genesis

Bạn muốn đổi gió và muốn sử dụng theme Genesis thay vì Thrive Theme mà cảm thấy theme hơi vô vị vì thiếu đi những bức ảnh feature?
Vậy thì đây là cách giúp bạn xử lý:

Featured Image cho các Post riêng lẻ

  • Vào Appearance > Editor > Theme Functions (functions.php)
  • Thêm đoạn code dưới đây vào cuối cùng của file:

[thrive_text_block color=”blue” headline=””]

/* Code to Display Featured Image on top of the post */
add_action( 'genesis_before_entry', 'featured_post_image', 8 );
function featured_post_image() {
 if ( ! is_singular( 'post' ) ) return;
 the_post_thumbnail('post-image');
}

[/thrive_text_block]

  • Vào lai Post và hưởng thành quả thôi

screenshot-at-thg-9-15-09-15-05

Featured Image hiển thị trên Homepage

Nếu như home page hoặc Blog page của bạn chưa hiển thị những bức ảnh Featured, thì chắc hẳn nó sẽ chẳng khác gì một bức tường dày đặc chữ.
Và đây là cách xử lý:

  • Vào Genesis > Theme Settings

screenshot-at-thg-9-15-09-19-59

  • Tick vào ô Include the Featured Image > Chọn kích thước bạn mong muốn.

Chúc bạn thành công!
Nguồn: https://wpism.com/display-featured-image-in-genesis-themes/