Thông báo tạm ngừng dịch vụ Edit Content New-Face

By drluanset | Kỹ thuật

Mar 17

Rất buồn khi phải đưa ra thông báo này, nhưng để tập trung cho các mục tiêu sắp tới của em nên em sẽ tạm dừng dịch vụ Edit New-Face. Những anh chị đang sử dụng dịch vụ thì vẫn sẽ được hoàn thiện hết các order của anh chị. Em xin cảm ơn các anh chị đã tin tưởng và đồng hành cùng dịch vụ suốt thời gian qua 😀

>