Sơ Bộ Về Setting Cho Plugin Hide My WP

Hide My WP là một plugin hoàn hảo cho việc che giấu trang web của bạn khỏi những tai mắt không mong muốn. Bằng cách ẩn đi Folder và File Structure, loại bỏ hoặc thay thế đi các string trong Source code.
Giờ bạn đã biết những ưu việt của Plugin này. Vậy làm sao để setting nó cho hiệu quả?

Setting Start

Ở phần này bạn không phải chú ý gì. Chỉ có một phần lưu ý là Export và Import dành cho những bạn có nhiều site.

Setting General

screenshot-at-thg-9-22-15-39-16
Trong phần này bạn tick chọn đến 2 mục, là:

  • Hide Login Page: Khi tick vào mục này, bạn sẽ không đăng nhập vào wp-admin bình thường mà sẽ là một link khác. Và bạn phải nhớ link này nếu không bạn sẽ phải vào Cpanel để xoá Hide My WP đi đấy (không tick nếu không thực sự cần)
  • Hide Admin: Ẩn folder và file của wp-admin tới các user lạ

screenshot-at-thg-9-22-15-43-05
Ở mục này bạn tick vào Full Hide, Hide Other Files, Directory List và Hide Admin Bar

Setting Permalinks & URLs

screenshot-at-thg-9-22-15-47-15
Ở phần này bạn điền vào những phần như trong ảnh, và nội dung thì tuỳ bạn chọn. Không cần nhớ chính xác đâu nhé 🙂

Setting Source Code

Phần này bạn chỉ cần tick thêm vào so với mặc định là “Clean up post classes and disable emojies (still works in modern browsers)”
Chúc bạn bảo mật và ẩn WP của mình thành công!
Nếu có thêm bất cứ câu hỏi gì thì feel free and comment nhé 🙂
Nguồn: https://codecanyon.net/item/hide-my-wp-amazing-security-plugin-for-wordpress/4177158